2016 USA BIOLOGY OLYMPIAD RESULTS

Congratulations to the 2016 USABO Semifinalists who took biology classes at Cambridge Institute. (Not a complete list)

 

2015-16 classes, winter

camp or tutoring:

 

Ryan Sun

Edmund Oh

Bonzo Leon

Brian Xu

Brian Chang

Justin Jiang

Tina Liu

Timothy Yeh

Warren Yin

Robert Hu

Shubham Gupta

Gordon Lin

Luca Lin

Jason Jia

Mike Bao

Jennifer Yao

David Yang

Jeffery Zhou

Alexander Tsao

Justin Chang

Nora Sharp

Helen Gu

 

2014-15 Advnaced Biology Olympiad class:

 

Patrick Cai (Semifinalist & Top 50 in 2015)

Kevin Wang (Semifinaist in 2015)

Kevin Chen (Semifinalist in 2015)

There are about 100 fewer USABO Semifinalists in 2016 than in 2015, so your achievement is even more special. Again, congratulations!

2 USABO Finalists in 2016